Developing Elevation Tools to Improve Flood Models

[:en]Ramani Huria and The World Bank are trying to figure out the best way to calculate elevation in Dar es Salaam so that it can be integrated into the flood model that is currently underway. Measuring elevation requires a series of complicated measurements.

At the end of April 2018, three Civil Engineering students from Delft University of Technology in the Netherlands – Huck, Detmar and Martijn – arrived in Dar es Salaam to build cheap and practical devices to measure elevation. They will be spending two months in Dar es Salaam to work with Ramani Huria, a community mapping project. They believe the RH team is a very motivated team of young people that  can make community mapping a real and usable source of open data, and they have realised how important and difficult it is to have an accurate and up to date map of such a fast growing city.

Working on arduino development

Their project objective is to generate elevation readings which are as accurate as possible using temperature and barometric pressure. They will do so using an arduino combined with a Bosch BMP280 inside a watertight box. The goal is to cancel out the noise and errors from the sensors to get an accurate and usable elevation reading to implement and integrate into OpenStreetMap.

This is the first time that they have worked with the BMP sensors so it is a new experience for them to trial how these sensors react within an urban environment. If they succeed in doing this, it will be possible to create an accurate elevation model of a big city using very cheap utensils.

The ultimate goal of Ramani Huria is to accurately be able to measure elevation so as to produce the city flood model using cheap methods and being able to replicate this process in other cities of Africa if they’re need it.

On the 24th May, the results of the arduino experiments to date were shared at the Humanitarian Development Innovation Fund Innovation Week at Buni Hub.  

HDIF Innovation Week Workshop

From experiments so far, many of the environmental noises such as sun, wind and rain have been inspected and can now be taken into account. The absolute error of each sensor is now known and can be calibrated to one point, which has to happen every time a measurement is taken. More time will be needed to fully understand the relative error, but there are now even more filters that have been discovered to minimize this error. In the upcoming weeks the Ramani Huria team, led by the students from Delft, will begin field experiments using an android app which is able to read the arduino and sensor. The app already consists of a IIR filter (infinite impulse response) which filters the measurements to make the data more workable. The next task will be a server that collects all the data of those phones to a platform so these can be used easily and can be looked into at any time of the measurement. Every day, the potential for cheap, locally made devices to determine accurate elevation levels increases. These measurements will contribute to more accurate flood models and mitigation plans.  [:]

Developing Elevation Tools to Improve Flood Models

[:en]Ramani Huria and The World Bank are trying to understand the best way to calculate elevation in Dar es Salaam so that elevation measurements can be integrated into current flood models. Elevation will add a 3D dimension to flood maps which will improve understanding of water flow and help with flood projections. Measuring elevation requires a series of complicated measurements.

At the end of April 2018, three Civil Engineering students from Delft University of Technology in the Netherlands – Huck, Detmar and Martijn – arrived in Dar es Salaam to build cheap and practical devices to measure elevation. They will be spending two months in Dar es Salaam to work with Ramani Huria, a community mapping project. They believe the RH team is a very motivated team of young people that  can make community mapping a real and usable source of open data, and they have realized how important and difficult it is to have an accurate and up to date map of such a fast growing city.

Their project objective is to generate elevation readings which are as accurate as possible using temperature and barometric pressure. They will do so using an arduino combined with a Bosch BMP280 inside a watertight box. The goal is to cancel out the noise and errors from the sensors to get an accurate and usable elevation reading to implement and integrate into OpenStreetMap.

This is the first time that they have worked with the BMP sensors so it is a new experience for them to trial how these sensors react within an urban environment. If they succeed in doing this, it will be possible to create an accurate elevation model of a big city using very cheap utensils.

The ultimate goal of Ramani Huria is to accurately be able to measure elevation so as to produce the city flood model using cheap methods and being able to replicate this process in other cities of Africa if they’re need it.

On the 24th May, the results of the Arduino experiments to date were shared at the Humanitarian Development Innovation Fund Innovation Week at Buni Hub.  

Workshop Breakout Session

From experiments so far, many of the environmental noises such as sun, wind and rain have been inspected and can now be taken into account. The absolute error of each sensor is now known and can be calibrated to one point, which has to happen every time a measurement is taken. More time will be needed to fully understand the relative error, but there are now even more filters that have been discovered to minimize this error. In the upcoming weeks the Ramani Huria team, led by the students from Delft, will begin field experiments using an android app which is able to read the arduino and sensor. The app already consists of a IIR filter (infinite impulse response) which filters the measurements to make the data more workable. The next task will be a server that collects all the data of those phones to a platform so these can be used easily and can be looked into at any time of the measurement. Every day, the potential for cheap, locally made devices to determine accurate elevation levels increases. These measurements will contribute to more accurate flood models and mitigation plans.  

 [:sw]Ramani Huria na Benki ya Dunia inajaribu kutafuta njia nzuri ya kupima mwinuko katika jiji la Dar es Salaam ili kuiunganisha na kielelezo cha mafuriko (flood model) ambacho kinaandaliwa. Kupima mwinuko kunahita mfululizo wa vipimo vigumu.

Mwishoni mwa mwezi wa nne 2018. Wanafunzi watatu wa uhandisi kutoka chuo kikuu cha teknolojia cha Delft Uholanzi- Huckleberry, Detmar and Martijn- waliwasili Dar es salaam ili kutengeneza vifaa nafuu/rahisi za kupima mwinuko. Watachukua takribani miezi miwili kufanya kazi na timu ya Ramani Huria. Wanaamini Ramani Huria ni timu yenye vijana wanaojituma na wanaweza kufanya Ramani za kijamii kuwa halisi na kuhamasisha utumiaji wa taarifa huru, na wanaelewa umuhimu na ugumu uliopo katika kupasa ramani sahihi hasa katika jiji linalokua kwa kasi kama Dar es salaam.

Lengo la wanafunzi hawa ni kutengeneza madhubuti kifaa kinachopima mwinuko kwa kutumia joto na mgandamizo wa barometa. Wanafanya hivyo kwa kutumia Arduino iliyounganishwa na kifaa cha Bosch BMP280 inside a watertight box. Lengo ni kuondoa usumbufu wowote kwenye sensor na na kupata mwinuko sahihi unaoweza kutumika na kuingizwa kwenye OpenSteetMap.

Hii ni mara yao ya kwanza wanafanya kazi na BMP sensors hivyo ni uzoefu wao wa mara ya kwanza kwa wao kujaribu hizi sensor na kuona jinsi gani hizi sensor zinaweza kukabiliana na hali ya mazingira ya mjini. Kama wakifanikiwa kwenye hili itawezekana kutengeneza kielelezo cha mwinuko kwenye mji mkubwa kama Dar es salaam.

Lengo kuu la Ramani Huria ni kuweza kutengeneza mbinu ya kupima mwinuko wa jiji la Dar es salaam kwa kutumia njia rahisi na pia uwezekano wa kutumia njia hii kwenye majiji mengine ya Africa kama watahitaji.

Tarehe 24 May, majibu ya majaribio ya Arduino yalionyeshwa kwenye wiki ya ubunifu iliyo andaliwa na mfuko wa maendeleo ya kibinadamu. (Humanitarian Development Innovation Fund)

Maonyesho kwenye warsha

Kutokana na majaribio yaiyofanywa hadi sasa sababu nyingi za mazingira kama jua upepo na mvua vimeonekana ni vitu vinavoweza kuangaliwa kwa ukaribu.Hitilafu kamili ya kila sensor sasa inajulikana na inaweza kuangaliwa kwa pointi moja, ambayo lazima itokee kila wakati kipimo kinapochukuliwa. Timu ilielezea kuwa kosa tegemezi linahitaji muda mwingi zaidi kuelewa na kutatuliwa, lakini sasa wanagundua mbinu zaidi ambazo zinafanya kazi na zinaweza kutumika ili kupunguza hitilafu hii. Katika wiki zijazo timu ya Ramani Huria, ikiongozwa na wanafunzi kutoka chuo cha teknologjia Delft, itaanza majaribio kwa kutumia programu ya simu ya Android inayoweza kusoma Arduino na sensor. Programu tayari imejumuisha kifaa cha IIR (infinite impulse response) – (majibu yasiyo ya msukumo usio na kipimo) ambayo inachuja vipimo ili kufanya taarifa iweze kufanya kazi zaidi. Kazi inayofuata itakuwa server inayokusanya taarifa zote za simu hizi kwenyesehemu moja ili ziweze kutumiwa kwa urahisi na zinaweza kuonekana wakati wowotekipimo kilipochukuliwa. Washiriki katika warsha walivutiwa na uwezekano wa vifaa vya bei nafuu, vilivyotengenezwa ndani ya nchi kuongeza viwango vya kutosha katika kuchangia kwenye kupata taarifa bora ya mafuriko na hatua za kuyapunguza.

 [:]

Training in Community Mapping to Formalize Settlements

[:en]Localisation is currently underway to formalize the informal urban settlements of Dar es Salaam which currently comprise 70% of the city. Formalizing a settlement is incremental in giving legitimacy to a community and in increasing the security of tenure of the residents and their land rights. Formalizing settlements also allows for more detailed, sustainable city planning. Unfortunately, the current methods of data collection to understand these boundaries has resulted in inaccurate data and partial community engagement. Jikora, Emmanuel, UPM Student, “Community Mapping is a key instrument in shortening time at site during regularization, since any person can find necessary information like development and any other main features without the necessity of going to the site“.

To help improve current data collection methods needed for localisation, the HOT Tanzania team recently provided three days of training with 6 Masters students, all studying a Master of Science in Urban Planning and Management (Msc. UPM), and 3 members of staff at Ardhi University. Up until now, the method taken to map informal settlements has involved the use of drone and satellite imagery to identify resident boundaries. This process tends to be inaccurate and time consuming since local people are accustomed to the day to day 3D visualisation of their homes at street level, not a 2D drone image taken from above. The densely populated areas also make it almost impossible to identify individual houses and define boundaries.

Prof Tumsifu Jonas Nkya(right), Dr John Lukenangula at Ardhi University (left) installing and practising using Open Data Kit (ODK) during  training from Ramani Huria expert Iddy Chazua (middle)

 

Hoping to increase community participation and data accuracy, the HOT team have been teaching students and staff about open community mapping. “Community Mapping can facilitate community participation by inhabitants mapping their properties and involving them in any other data collection which is crucial for the regularization activity” – Luteranya Mapambano Msc student in UPM 2018. The training involved workshops on using OpenStreetMap (OSM), JOSM, OpenDataKit (ODK), and OpenMapKit (OMK). Using these tools, digital surveys can collect data at street level by speaking with inhabitants to identify land-use, ownership and usage of buildings, and socio-economic status of inhabitants. Tagging building attribute on OpenMapKit whilst conducting the surveys at ground level ensures that land-use can be defined more accurately. This data can then be used to map out residency boundaries.  This method is quicker and more environmentally friendly than previous paper surveys since the additional data inputting stage is removed from the process. By involving community members directly in the mapping process in a format that they can relate to, more accurate data is collected. When community mapping begins, local Shina (division of a sub-ward) leaders, Wajumbe, will accompany the field data collection team to speak with local inhabitants to reassure them.

OMK training led by Ivan Gayton, HOT Tanzania Country Manager

The maps created from this project will be accessible to everyone online through OpenStreetMap. This means that for the first time, inhabitants of informal settlement will exist on a map and can be more included and involved in future plans for their city.  Printed maps will be used as Town Planning drawing which will study existing city conditions and land-use and consider where resources should be allocated or which areas are in need of development. The maps will also help monitor changes in building usage since, currently, government officials don’t have a referral point for building use if someone requests permission to change building function. [:sw]Ujanibishaji wa sasa unafanyika ili kurasmisha makazi yasiyo rasmi ya Dar es Salaam ambayo sasa inafikia asilimia 70 ya jiji. Kurasimisha makazi kunasaidia kutoa uhalali kwa jamii na kuongeza usalama wa umiliki wa wakazi na haki zao za ardhi. Kujenga makazi pia kunaruhusu mipango zaidi ya kudumu ya mji. Kwa bahati mbaya, mbinu za sasa za ukusanyaji wa taarifa kuelewa mipaka hii imesababisha taarifa zisizo sahihi kutokana na ushiriki mdogo wa wanajamii.

Ili kusaidia kuboresha mbinu za kukusanya taarifa za sasa zinazohitajika kwa ujanibishaji, timu ya HOT  Tanzania imetoa siku tatu za mafunzo na wanafunzi 6 wa elimu ya juu  (Masters) wote wakijifunza Mipango na Usimamizi wa Mjini (Msc UPM), na wafanyakazi/wahadhiri 3 wa Chuo hicho. Hadi sasa, mbinu iliyochukuliwa kwenye ramani ya makazi yasiyo rasmi inahusisha matumizi ya picha za drone na satellite ili kutambua mipaka ya makazi. Utaratibu huu sui sahihi, hutumia muda mrefu kwa kuwa  watu wa ndani wamezoea picha za 3D (urefu, upana mna kimo) kila siku za nyumba zao kwenye barabara za mitaani, sio picha ya 2D ya drone (yenye urefu na upana) iliyochukuliwa kutoka juu. Maeneo yenye wakazi wengi pia hufanya kuwa ngumu kutambua nyumba za mtu binafsi na kufafanua mipaka.

Profesa Tumsifu Jonas Nkya (kulia), Daktari(Phd) John Lukenangula (kushoto) wakipakua na kujifunza kutumia Open Data Kit (ODK) kwenye mafunzo kutoka kwa mtaalamu kutoka Ramani Huria Iddy Chazua (Katikati).

Kwa tumaini la kuongeza ushiriki wa jamii na usahihi wa taarifa, timu ya HOT imewafundisha wanafunzi na wafanyakazi kuhusu ramani ya wazi ya jamii. Mafunzo yalihusisha jinsi ya kutumia OpenStreetMap (OSM), JOSM, OpenDataKit (ODK), na OpenMapKit (OMK), (programu za kutengeneza ramani zianzowekwa kwenye simu ili kukusanya taarifa). Kutumia zana hizi, tafiti za kidigitali zinaweza kukusanya taarifa katika ngazi ya mitaa kwa kuzungumza na wenyeji kutambua matumizi ya ardhi, umiliki na matumizi ya majengo, na hali ya kijamii na kiuchumi ya wenyeji. Kuweka sifa ya jengo kwenye OpenMapKit wakati wa kufanya tafiti ya ardhi kutakikisha kuwa matumizi ya ardhi yanaweza kufafanuliwa kwa usahihi zaidi. Kisha taarifa hii inaweza kutumika kupangilia mipaka ya makazi. Njia hii ni ya haraka zaidi na rafiki kwa mazingira zaidi kuliko tafiti za awali za karatasi na hatua ya ziada ya kuingiza taarifa inatolewa kutoka kwenye mchakato. Kwa kuhusisha wanajamii moja kwa moja katika mchakato wa ramani katika muundo ambao wanaweza kuhusishwa, taarifa sahihi zaidi hukusanywa. Wakati ramani ya jamii ikianza, Shina la mtaa (mgawanyiko wa viongozi wa mtaa), Wajumbe, wataongozana na timu ya kukusanya taarifa ili kuzungumza na wenyeji wa eneo kuwahakikishia lengo la mradi.

Mafunzo kwa vitendo kwa kuongozwa na Ivan Gayton, Meneja wa HOT Tanzania.

Ramani zilizotengenezwa kupitia mradi huu zitaweza kupatikana kwa kila mtu mtandaoni kupitia jukwaa la OpenStreetMap. Hii ina maana kwamba kwa mara ya kwanza, wenyeji wa makazi yasiyo rasmi watakuwa kwenye ramani na wanaweza kuingizwa zaidi na kushiriki katika mipango ya baadaye ya mji wao. Ramani zilizochapishwa zitatumika kama kuchora Mipango ya Mji ambayo itajifunza hali zilizopo za jiji na matumizi ya ardhi na kutafakari ambapo rasilimali zinapaswa kupewa au maeneo gani yanahitaji maendeleo. Ramani pia itasaidia kufuatilia mabadiliko katika matumizi ya majengo, kwa sasa, viongozi wa serikali hawana uhakika wa matumizi ya majengo ikiwa mtu anaomba idhini ya kubadilisha kazi ya jengo.

Baadhi ya wanafunzi walioshiriki kwenye mafunzo walikuwa na haya ya kusema:-“Ramani za kijamii zinaweza kuongeza ushiriki wa jamii na na kutengeneza ramani za  mali zao na kuwashirikisha katika kukusanya taarifs yoyote ambayo ni muhimu kwa shughuli za kuimarisha/kurasmisha makazi” – Luteranya Mapambano mwanafunzi katika taaluma ya mipango miji. 2017/18.

“Ramani ya Jumuiya ni chombo muhimu katika kupunguza muda wa kazi wakati wa kuimarisha/ kurasimisha, kwa kuwa mtu yeyote anaweza kupata taarifa muhimu kama maendeleo na vipengele vingine bila umuhimu wa kwenda kwenye eneo husika” – Jikora, Emmanuel, Mwanafunzi katika taaluma ya mipango miji. [:]

First Impressions of Ramani Huria: the rise of the Community Mapper

[:en]Currently 70% of the infrastructure in Dar es Salaam is unplanned, meaning that structures are often built in flood areas and are not adequately built to cope with high waters. Often, even unplanned buildings that are relatively ‘safe’ from flooding have huge consequences on the surrounding area; improper planning has led to an increase of compact soil, which has low absorption rates to help disperse water during floods.

Ramani Huria is a project lead by HOT, with the aim to produce maps with the main intention of improving flood resilience planning and raising awareness of safe areas for local people. This means that future houses can be built in safe zones and that steps can be taken to reinforce or relocate buildings that are currently at risk.  Moreover, it can mitigate the risk of cholera and prevent sudden displacement.

Amelia Hunt – Mapping Trainer and Project Assistant, HOT – and Zac Hill – Consultant, This is All – arrived in Dar es Salaam and have spent the last two days in the HOT office in dLab.  In this blog post they outline what they have learnt about the Ramani Huria project by speaking to team members.

This blog post has been broken down into three sections: Technology, People, and Communities.

Technology

In the western world we are often faced with the perception of the developing world that has been presented by the media and development sector over the last 60 odd years – the image of poor people whose only livelihood is a small farm, travelling however many miles a day to collect water.  Whilst it would be inaccurate to claim that access to better agriculture and clean water isn’t still an issue in continents like Africa, we can claim that the image is not representative of all of Africa.

Many countries in Africa are very well connected, and Tanzania isn’t an exception. This connectivity allows ample opportunities, including the digital mapping activities performed by volunteers and staff at HOT. Moreover, all the team members we have met so far are Tanzanians, demonstrating that the traditional approach of using Western surveyors is an unnecessary expense. Armed with local knowledge, Tanzanian volunteers are able to cover more ground in less time and are able to collect more accurate data due to local language and cultural understanding.

Ramani Huria 2.0 has seen an improvement to data quality and a more structured approach to team management. Field supervisors are committed to leading their teams by example so that they can demonstrate good data collection processes, inspire participants to enjoy their work, and help them see the importance of collecting reliable, accurate data. The technology and training provided to volunteers, teamed with their commitment and passion for mapping, makes them one of the most efficient  and talented digitisation teams.

 

 

 

 

 

 

 

Drainage map of Mikocheni Ward

People

Many of the volunteers are graduates from related fields who are taking part in Ramani Huria in order to improve their technical and management skills whilst contributing to improving their community. Ramani Huria is giving students the opportunity to learn new types of mapping such as using JOSM and Qgis.

Ramani Huria has been split into specific teams e.g. Drainage, Infrastructure etc., allowing volunteers to build up specialist skills. Sections of the project is divided into a data cleaning team and field mapping team, with supervisors who coordinate between groups to make sure that the data being collected is accurate. Speaking to the team, many of them had never been exposed to open, community mapping before. Now they feel that they can give back to their own communities whilst adding to the larger open mapping community. It is inspiring to see that after years of top-down approaches to international development, it is local people who are putting themselves on the map.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapping participants at State of the Map Tanzania

Communities

There is still a long way to go in terms of training the local community to understand how to use the maps. However, from what the team says, the communities do seem to be receptive when the field teams explain what they are doing when measuring the drainage systems in the city. The field teams are working hard to help local people understand the concept behind the projects and how maps can improve development initiatives and emergency response. The vision is for maps to be used by every ward and sub-ward leader to better support their local community so that people are able to locate themselves and the services they need e.g. health centres, schools, bus stations.

 

 

 

 

 

 

 

 

Field data collection team measuring drains and working with local community members

Overview of Initial Thoughts

While the initial motivation for the Ramani Huria project was to improve flood resilience in Dar es Salaam, it is clear that there are other benefits to the project. The project is upskilling the local people who are involved in the mapping, as well as creating a community of mappers. The way the projects operate encourage collaborative community working, which is a refreshing way to run a developing project.

Long gone are the days of traditional surveyors – it is time for local communities to lead!

 [:sw]Kwa sasa asilimia 70 ya miundombinu Dar es Salaam haijapangwa, maana yake ni kwamba miundo mara nyingi hujengwa katika maeneo ya mafuriko na haijatengenezwa kwa kutosha ili kukabiliana na maji mengi. Mara nyingi, hata majengo yasiyopangwa yaliyo ‘salama’ na mafuriko yana athari kubwa juu ya eneo jirani; Mpango usiofaa umesababisha ongezeko la udongo mgumu (Compact soil), ambao una viwango vya chini vya kunyonya maji ili kuzuia kusambaza maji wakati wa mafuriko.

Ramani Huria ni mradi unaofanywa na HOT, kwa lengo la kuzalisha ramani kwa nia kuu ya kuboresha mipango ya ustawi wa mafuriko na kuongeza ufahamu wa maeneo salama kwa watu wa eneo. Hii inamaanisha kuwa nyumba za baadaye zitajengwa katika maeneo salama na hatua hizo zinaweza kuchukuliwa ili kuimarisha au kuhamisha majengo ambayo sasa yana hatari. Aidha, inaweza kupunguza hatari ya kolera na kuzuia uhamisho wa ghafla.

Amelia Hunt – Mkufunzi wa Ramani na Msaidizi wa Mradi, HOT – na Zac Hill – Mshauri, Wote wamefika Dar es Salaam na wamekaa siku mbili za mwisho katika ofisi ya HOT iliyopo  dLab. Katika chapisho hili la blog wanaelezea yale waliyojifunza kuhusu mradi wa Ramani Huria kwa kuzungumza na wana timu.

Chapisho hili la blogu limeshuka katika sehemu tatu: Teknolojia, Watu, na Jamii.

Teknolojia

Katika ulimwengu wa magharibi sisi mara nyingi tunakabiliwa na mtazamo wa ulimwengu unaoendelea ambao umewasilishwa na sekta ya vyombo vya habari na maendeleo katika kipindi cha miaka 60 isiyo ya kawaida – picha ya watu masikini ambao tu maisha yao ni ukulima mdogomdogo, kusafiri maili nyingi kwa siku kukusanya maji. Itakuwa sio sahihi kudai kwamba upatikanaji wa kilimo bora na maji safi bado si suala katika mabara kama Afrika, ila tunaweza kudai kuwa picha haiwakilishi Afrika yote.

Nchi nyingi Afrika zimeunganishwa sana, na Tanzania sio tofauti. Uunganisho huu unaruhusu fursa nyingi, ikiwa ni pamoja na shughuli za ramani za digitali zilizofanywa na wanaojitolea na wafanyakazi wa HOT. Aidha, wanachama wote wa timu ambao tumekutana hadi sasa ni Watanzania, kuonyesha kwamba njia ya jadi ya kutumia wataalamu kutoka nchi za Magharibi ni gharama zisizohitajika. Wakiwa na ujuzi wa ndani, watu hawa wanaojitolea wana uwezo wa wa kufanya kazi kubwa kwa muda mdogo na wanaweza kukusanya taarifa sahihi zaidi kutokana na lugha ya ndani na ufahamu wa kitamaduni.

Ramani Huria 2.0 imeona kuboresha ubora wa taarifa na mbinu zaidi ya usimamizi wa timu. Wasimamizi wa kazi wana nia ya kuongoza timu zao kwa mfano ili waweze kuonyesha michakato mzuri ya kukusanya taarifa, kuwahamasisha washiriki kufurahia kazi zao, na kuwasaidia kuona umuhimu wa kukusanya taarifa ya uhakika na sahihi. Teknolojia na mafunzo yaliyotolewa kwa timu, pamoja na kujitoa kwao na shauku ya ramani, kumewafanya kuwa moja ya timu zenye ujuzi wa ufanisi zaidi na wenye vipaji.

 

 

 

Mkutano wa Hali ya Ramani Tanzania 2017 ulioandaliwa na Ramani Huria na wadau uliohudhuriwa na washiriki 170.

 

 

 

 

 

 

 

Ramani ya Mitaro kata ya Mikocheni.

 

 

Watu

Wengi wanaojitolea ni wahitimu kutoka Chuo Kikuu cha Ardhi wenye ujuzi unaohusiana ambao wanashiriki katika Ramani Huria ili kuboresha ujuzi wao wa kiufundi na usimamizi wakati wanachangia kuboresha jamii yao. Ramani Huria inatoa fursa kwa wanafunzi ya kujifunza aina mpya za ramani kama vile kutumia JOSM na QGIS, pia thamani ya kutumia wanajamii katika ramani.

Ramani Huria imegawanywa katika timu maalum kama, timu ya mifereji, Miundombinu, Ufikiaji wa jamii nk, kuruhusu wanaojitolea kujenga ujuzi wa kitaalam. Sehemu za mradi umegawanywa katika timu ya kukagua taarifa na timu ya kukusanya taariafa za ramani, na wasimamizi ambao huratibu kati ya vikundi ili kuhakikisha kuwa taarifa zilizokusanywa ni sahihi. Ukizungumza na timu, wengi wao hawajawahi kujua ramani ya jamii kabla. Sasa wanahisi kuwa wanaweza kurudi kwenye jamii zao wakati wakiongeza jumuiya kubwa ya ramani ya wazi. Ni msukumo kuona kwamba baada ya miaka mingi juu ya njia za maendeleo za kimataifa, sasa ni watu wa ndani ambao wanajiweka wenyewe kwenye ramani.

 

 

 

 

Washiriki wa mkutano wa Hali ya Ramani Tanzania

 

Jamii

Bado kuna njia ndefu ya kwenda katika mafunzo kwa jamii ili kuelewa jinsi ya kutumia ramani. Hata hivyo, kutokana na kile timu inasema, jamii zinaonekana kupokea wakati timu za kutengeneza ramani zinaelezea kile wanachokifanya wakati wa kupima mifumo ya maji ya mjini. Timu za ramani zinafanya kazi kwa bidii ili kusaidia watu wa ndani kuelewa dhana ya nyuma ya miradi na jinsi ramani zinaweza kuboresha mipango ya maendeleo na mipango ya dharura. Maono ni kuwa ramani zitumiwe na kila kiongozi wa kata na mtaa kuusaidia jamii yao ili watu waweze kujua maeneo yao wenyewe na huduma wanazohitaji kama; vituo vya afya, shule, vituo vya basi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Timu ya kukusanya taarifa wakipima mtaro na kufanya kazi na wanajamii

 

Muhtasari wa Mawazo ya awali

Wakati msukumo wa awali wa mradi wa Ramani Huria ulikuwa ni kuboresha ujasiri wa mafuriko Dar es Salaam, ni wazi kwamba kuna faida nyingine za mradi huo. Mradi huu unasaidia watu wenyeji ambao wanahusika katika ramani, pamoja na kujenga jumuiya ya ramani. Njia ambazo miradi inafanya kazi inahimiza ushirikiano na jamii, ambayo ni njia ya kufurahisha ya kuendesha mradi endelevu.

 [:]

Drone Demostration At Ndugumbi Ward

[:en]Inclusive Institutions, Walid Malik a Senior Public Sector Management Specialist, Chiara Bronchi a Lead Governance Specialist, Edward Anderson a Senior ICT Policy Specialist and Mark Iliffe a Geo-spatial Innovation Specialist who is the project Coordinator.

Mark Iliffe explaining the project concept to the guests CREDIT: Ramani Huria

A drone demonstration was made by the Sensefly Team at an open space near the Ward Offices. The Drones’ main purpose it to take clear aerial imagery to be used during the mapping process and additionally become available to any interested bodies for this data.

 [:sw]Mnamo tarehe 28 machi 2015 saa 4:30:48 asubuhi, wawakilishi wa benki ya dunia walikuwa Tanzania katika ofisi ya kata ya Ndugumbi ,amabapo walionyeshwa baadhi ya kazi za kustaajabisha zinazofanywa ndani ya mradi (Ramani jamii kwa ajili yakupambana na mafuriko) na pia matumizi ya ramani huria (open street maps)

kama jukwaa maalamu lakufanya uchambuzi ili kuonyesha maeneo yanakumbwa na mafuriko , miundombinu ya maji na vipengele vinginevo vinavyohusika na maji.

Baadhi ya wawakilishi Hassan Cissé mkurugenzi wa mazoezi yakimataifa na mashirika wahusika, Walid Malik mtaalam mwandamizi wa usimamizi wa mashirika ya umma, Chiara Bronchi mtaalam mkuu wa uongozi , Edward Anderson mtaalam mwandamizi wa sera za ICT(teknohama) na pia Mark Iliffe mtaalamu wa ubunifu wa ramani zenye taarifa(geo-spatial maps) ambaye ndiye msimamizi wa mradi.

Mark Iliffe kueleza mradi dhana ya wageni CREDIT: Ramani Huria

Maonyesho ya ndege (drone) yalifanyika na timu ya Sensefly , kwenye uwanja karibu na ofisi za kata ya ndugumbi. lengo ni kuchukua picha nzuri zitakazo tumika katika uchoraji wa ramani na pia kuwapa watu au kundi lolote lenye nia ya taarifa hizi.

 [:]